Rodzaj badania
Identyfikacja włókien
Zawartość włókien w mieszankach dwu- i trójskładnikowych
Zawartość włókien proteinowych
Zawartość włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami chemicznymi
Zawartość włókien celulozowych w mieszankach z włóknami poliestrowymi
Zawartość włókien poliamidowych
Zawartość włókien akrylowych
Zawartość włókien w mieszankach trójskładnikowych
Zawartość włókien poliuretanowych
Zawartość włókien polipropylenowych
Zawartość włókien lnianych
Script logo