Laboratorium włókiennicze
 
O nas
Jesteśmy profesjonalnym i dynamicznie rozwijającym się laboratorium. W celu zagwarantowania właściwej jakości wykonywanych usług laboratorium stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO / IEC 17025 oraz Ustawy o systemie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
 
Głównym celem naszego laboratorium jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań, dlatego też identyfikujemy i spełniamy potrzeby oraz oczekiwania naszych klientów. Współpracujemy z innymi laboratoriami organizując oraz uczestnicząc w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. 
laboratorium wlokiennicze
Wykonujemy badania fizyko-chemiczne oraz fizyko-mechaniczne tkanin, dzianin, włóknin, przędzy, wyrobów pończoszniczych oraz odzieży.
Potwierdzone kwalifikacje
 
Certyfikaty
W 2013 roku otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji Laboratoriów Badawczych przyznanych przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 1417 za zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 .
 
W 2014 roku otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa przyznany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
Do pobrania:
certyfikaty laboratorium wlokiennicze
Script logo