Rodzaj badania
Masa powierzchniowa
(dla małej próbki)
Metoda wagowa
Liczba nitek osnowy i wątku na jednostkę długości
Liczba rządków i kolumienek na jednostkę długości
pH wyciągu wodnego
Skóra wyprawiona -  oznaczanie pH
Zmiana wymiarów po praniu i suszeniu
Zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie
Sploty : dziewiarskie, tkackie
Rozciągliwość ściągacza
Wyznaczanie grubości wyrobów włókienniczych
Wyznaczanie szerokości i długości
Wodochłonność
Zawartość wolnego lub uwalniającego się formaldehydu. 
Metoda spektrofotometryczna
Różnica barwy (ΔE)
Metoda spektrofotometryczna
Wyroby konfekcyjne z płaskich wyrobów włókienniczych.
Wyznaczanie wymiarów
Script logo